Предмети
Назва Курс Кафедра
Visual Basic та його діалекти 4 Кафедра математичного моделювання
WEB-дизайн 7 Кафедра математичного моделювання
Алгебра і геометрія 1 Кафедра математичного моделювання
Алгоритми і структури даних 3 Кафедра математичного моделювання
Бази даних та знань 5 Кафедра математичного моделювання
Бази даних та інформаційні системи 7 Кафедра математичного моделювання
Візуальне програмування у середовищі Delphi 4 Кафедра математичного моделювання
Вступ до спеціальності 1 Кафедра математичного моделювання
Дискретна математика 1 Кафедра математичного моделювання
Диференціальні рівняння 5 Кафедра математичного моделювання
Економіка (Основи бухгалтерського обліку) 6 Кафедра математичного моделювання
Захист інформації 6 Кафедра математичного моделювання
Інформаційні мережі 4 Кафедра математичного моделювання
Інформаційні системи обліку 6 Кафедра математичного моделювання
Історія України 2 Кафедра математичного моделювання
Історія української культури 1 Кафедра математичного моделювання
Комп'ютерна графіка 3 Кафедра математичного моделювання
Комп'ютерні мережі 5 Кафедра математичного моделювання
Математичний аналіз 3 Кафедра математичного моделювання
Математичні моделі мікро- і макроекономіки 6 Кафедра математичного моделювання
Методи оптимізації 7 Кафедра математичного моделювання
Методи оптимізації та дослідження операцій 8 Кафедра математичного моделювання
Методика викладання інформатики в середній школі 7 Кафедра математичного моделювання
Об'єкто-орієнтовне програмування 3 Кафедра математичного моделювання
Обробка зображень та мультимедія 5 Кафедра математичного моделювання
Операційні системи та системне програмування 6 Кафедра математичного моделювання
Організація та обробка електронної інформації 6 Кафедра математичного моделювання
Основи Internet-технологій 6 Кафедра математичного моделювання
Платформи корпоративних інформаційних систем 7 Кафедра математичного моделювання
Прикладний функціональний аналіз 4 Кафедра математичного моделювання
Програмне забезпечення обчислювальних систем 3 Кафедра математичного моделювання
Програмування 1 Кафедра математичного моделювання
Проектування програмних систем 7 Кафедра математичного моделювання
Професійна іноземна мова (для неспеціальних факультетів) 1 Кафедра математичного моделювання
Рівняння з частинними похідними 5 Кафедра математичного моделювання
Системне програмування 5 Кафедра математичного моделювання
Сучасні СУБД 7 Кафедра математичного моделювання
Теорія ймовірностей та математична статистика 6 Кафедра математичного моделювання
Теорія програмування 7 Кафедра математичного моделювання
Політологія 4 Кафедра математичного моделювання