Спеціалізації
Код Назва Факультет
014.05 Середня освіта (біологія) Інститут біології, хімії та біоресурсів
014.06 Середня освіта (хімія) Інститут біології, хімії та біоресурсів
091 Біологія Інститут біології, хімії та біоресурсів
101 Екологія Інститут біології, хімії та біоресурсів
102 Хімія Інститут біології, хімії та біоресурсів
162 Біотехнології та біоінженерія Інститут біології, хімії та біоресурсів
181 Харчові технології Інститут біології, хімії та біоресурсів
93 Геодезія та землеустрій (землеустрій та кадастр) Інститут біології, хімії та біоресурсів
201 Агрономія Інститут біології, хімії та біоресурсів
206 Садово-паркове господарство Інститут біології, хімії та біоресурсів
014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
014.09 Середня освіта (інформатика) Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
014.08 Середня освіта (фізика) Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
015.11 Професійна освіта (машинобудування) Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
104 Фізика та астрономія Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
105 Прикладна фізика та наноматеріали Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
121 Інженерія програмного забезпечення Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (алгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем) Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (прикладні інформаційні системи) Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
123 Комп’ютерна інженерія Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
125 Кібербезпека Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
153 Мікро- та наносистемна техніка Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
171 Електроніка Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
172 Телекомунікації та радіотехніка (телекомунікації) Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
172 Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка) Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
186 Видавництво та поліграфія Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
191 Архітектура та містобудування Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
192 Будівництво та цивільна інженерія Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
014.07 Середня освіта (географія) Географічний факультет
073 Менеджмент (менеджмент туристичної індустрії) Географічний факультет
103 Науки про Землю (географія та гідрометеорологія) Географічний факультет
192 Будівництво та цивільна інженерія (гідротехніка) Географічний факультет
193 Геодезія та землеустрій (геодезія та землеустрій) Географічний факультет
242 Туризм (міжнародний туризм) Географічний факультет
051 Економіка (економічна теорія) Економічний факультет
051 Економіка (економічна кібернетика) Економічний факультет
051 Економіка (управління персоналом та економіка праці) Економічний факультет
056 Міжнародні економічні відносини Економічний факультет
071 Облік і оподаткування Економічний факультет
072 Фінанси, банківська справа та страхування Економічний факультет
073 Менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування) Економічний факультет
075 Маркетинг (маркетинг, рекламна діяльність та PR) Економічний факультет
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економічний факультет
014.02 Середня освіта (англійська мова та література) Факультет іноземних мов
014.02 Середня освіта (німецька мова та література) Факультет іноземних мов
014.02 Середня освіта (французька мова та література) Факультет іноземних мов
035.04 Філологія (англійська мова та література) Факультет іноземних мов
035.04 Філологія (англійсько-український переклад) Факультет іноземних мов
035.04 Філологія (німецько-український переклад) Факультет іноземних мов
035.05 Філологія (французько-український переклад) Факультет іноземних мов
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство Факультет історії, політології та міжнародних відносин
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Факультет історії, політології та міжнародних відносин
032 Історія та археологія Факультет історії, політології та міжнародних відносин
052 Політологія Факультет історії, політології та міжнародних відносин
055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (міжнародні відносини) Факультет історії, політології та міжнародних відносин
055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (міжнародна інформація) Факультет історії, політології та міжнародних відносин
074 Публічне управління та адміністрування Факультет історії, політології та міжнародних відносин
014.04 Середня освіта (математика) Факультет математики та інформатики
014.09 Середня освіта (інформатика) Факультет математики та інформатики
111 Математика Факультет математики та інформатики
113 Прикладна математика Факультет математики та інформатики
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (інформаційні технології та управління проектами) Факультет математики та інформатики
124 Системний аналіз Факультет математики та інформатики
012 Дошкільна освіта Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
013 Початкова освіта Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
025 Музичне мистецтво Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
053 Психологія (психологія) Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
053 Психологія (практична психологія) Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
231 Соціальна робота (соціальна робота) Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
231 Соціальна робота (соціальна педагогіка) Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
231 Соціальна робота (соціальна робота в громаді) Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
014.11 Середня освіта (фізична культура) Факультет фізичної культури та здоров’я людини
017 Фізична культура і спорт Факультет фізичної культури та здоров’я людини
227 Фізична реабілітація Факультет фізичної культури та здоров’я людини
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Факультет фінансів, підприємництва та обліку
071 Облік і оподаткування Факультет фінансів, підприємництва та обліку
072 Фінанси, банківська справа та страхування (публічні, корпоративні фінанси та фінансове посередництво) Факультет фінансів, підприємництва та обліку
014.01 Середня освіта (українська мова та література) Філологічний факультет
014.02 Середня освіта (румунська мова та література) Філологічний факультет
014.02 Середня освіта (російська мова та література) Філологічний факультет
035.01 Філологія (українська мова та література) Філологічний факультет
035.05 Філологія (румунська мова та література) Філологічний факультет
035 Філологія (зарубіжна література та теорія літератури) Філологічний факультет
035.03 Філологія (російсько-український переклад) Філологічний факультет
061 Журналістика (видавнича справа та медіаредагування) Філологічний факультет
061 Журналістика (журналістика та кросмедійність) Філологічний факультет
031 Релігієзнавство Філософсько-теологічний факультет
033 Філософія Філософсько-теологічний факультет
034 Культурологія Філософсько-теологічний факультет
054 Соціологія Філософсько-теологічний факультет
232 Соціальне забезпечення Філософсько-теологічний факультет
041 Богослов’я Філософсько-теологічний факультет
081 Право Юридичний факультет