Кафедри


Назва Телефон Корпус Факультет Завідувач кафедри
Кафедра біохімії та біотехнології 3 Інститут біології, хімії та біоресурсів Горбатенко Микола Юрійович
Кафедра ботаніки, лісового і садово-паркового господарства 3 Інститут біології, хімії та біоресурсів
Кафедра ґрунтознавства 3 Інститут біології, хімії та біоресурсів
Кафедра екології та біомоніторингу 3 Інститут біології, хімії та біоресурсів
Кафедра землевпорядкування та кадастру 3 Інститут біології, хімії та біоресурсів
Кафедра молекулярної генетики та біотехнології 3 Інститут біології, хімії та біоресурсів
Кафедра хімічного аналізу, експертизи та безпеки харчової продукції 3 Інститут біології, хімії та біоресурсів
Кафедра неорганічної хімії твердого тіла та нанодисперсних матеріалів 3 Інститут біології, хімії та біоресурсів
Кафедра органічної і фізичної хімії та екології хімічних виробництв 3 Інститут біології, хімії та біоресурсів
Кафедра географії та менеджменту туризму 4 Географічний факультет
Кафедра географії України та регіоналістики 4 Географічний факультет
Кафедра гідрометеорології та водних ресурсів 4 Географічний факультет
Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту 4 Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування 4 Географічний факультет
Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії 4 Географічний факультет
Кафедра геодезії, картографії та управління територіями 4 Географічний факультет
Кафедра економіки підприємства та управління персоналом 14 Економічний факультет
Кафедра економіко-математичного моделювання 14 Економічний факультет
Кафедра економічної теорії, менеджменту та адміністрування 14 Економічний факультет
Кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку 14 Економічний факультет
Кафедра міжнародної економіки 14 Економічний факультет
Кафедра обліку, аналізу і аудиту 14 Економічний факультет
Кафедра фінансів і кредиту 14 Економічний факультет
Кафедра англійської мови 5 Факультет іноземних мов
Кафедра германського, загального і порівняльного мовознавства 5 Факультет іноземних мов
Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів 5 Факультет іноземних мов
Кафедра іноземних мов для природничих факультетів 5 Факультет іноземних мов
Кафедра комунікативної лінгвістики та перекладу 5 Факультет іноземних мов
Кафедра романської філології та перекладу 5 Факультет іноземних мов
Кафедра історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства 14 Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Кафедра історії нового та новітнього часу 14 Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Кафедра історії України 14 Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Кафедра міжнародних відносин 14 Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Кафедра міжнародної інформації 14 Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Кафедра політології та державного управління 14 Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Кафедра сучасних іноземних мов та перекладу 14 Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Кафедра комп'ютерних систем та мереж 8 Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
Кафедра математичних проблем управління і кібернетики 8 Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем 8 Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
Кафедра загальної фізики 8 Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
Кафедра кореляційної оптики 8 Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи 8 Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
Кафедра електроніки і енергетики 8 Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
Кафедра оптоелектроніки 8 Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
Кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки 8 Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
Кафедра теоретичної фізики 8 Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
Кафедра термоелектрики та медичної фізики 8 Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
Кафедра фізики напівпровідників і наноструктур 8 Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
Кафедра фізики твердого тіла 8 Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
Кафедра декоративно-прикладного мистецтва 9 Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
Кафедра образотворчого мистецтва та графіки 9 Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
Кафедра будівництва 9 Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
Кафедра архітектури 9 Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
Кафедра загальної і соціальної педагогіки 8 Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
Кафедра музики 8 Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
Кафедра педагогіки та методики початкового навчання 8 Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти 8 Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
Кафедра практичної психології 8 Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
Кафедра психології 8 Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
Кафедра алгебри та інформатики 1 Факультет математики та інформатики
Кафедра диференціальних рівнянь 1 Факультет математики та інформатики
Кафедра математичного аналізу 1 Факультет математики та інформатики
Кафедра математичного моделювання 1 Факультет математики та інформатики Піддубна Лариса Андріївна
Кафедра системного аналізу і страхової та фінансової математики 1 Факультет математики та інформатики
Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій 1 Факультет математики та інформатики
Кафедра безпеки життєдіяльності 16 Факультет фізичної культури та здоров’я людини
Кафедра військової підготовки 16 Факультет фізичної культури та здоров’я людини
Кафедра фізичної культури та основ здоров’я 16 Факультет фізичної культури та здоров’я людини
Кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту 16 Факультет фізичної культури та здоров’я людини
Кафедра фізичного виховання для гуманітарних факультетів 16 Факультет фізичної культури та здоров’я людини
Кафедра фізичного виховання для природничих факультетів 16 Факультет фізичної культури та здоров’я людини
Кафедра журналістики 6 Філологічний факультет
Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури 6 Філологічний факультет
Кафедра історії та культури української мови 6 Філологічний факультет
Кафедра румунської та класичної філології 6 Філологічний факультет
Кафедра слов'янської філології та порівняльного літературознавства 6 Філологічний факультет
Кафедра сучасної української мови 6 Філологічний факультет
Кафедра української літератури 6 Філологічний факультет
Кафедра культурології, релігієзнавства та теології 6 Філософсько-теологічний факультет
Кафедра соціології 6 Філософсько-теологічний факультет
Кафедра філософії 6 Філософсько-теологічний факультет
Кафедра публічного права 2 Юридичний факультет
Кафедра кримінального права і криміналістики 2 Юридичний факультет
Кафедра Європейського права та порівняльного правознавства 2 Юридичний факультет
Кафедра правосуддя 2 Юридичний факультет
Кафедра філософії та теорії права 2 Юридичний факультет
Кафедра приватного права 2 Юридичний факультет
Кафедра юридичної психології 2 Юридичний факультет